Loading...

EEHV Virus

EEHV Virus
EEHV Virus
EEHV Virus

บทความ

เฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง

เฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง

Tuesday , Dec 13 2022

โรคร้ายที่อันตราย จะอันตรายมากน้อยเพียงใด Vet KU Channel โดย รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มีคำตอบให้ ติดตามรับชมกันครับ

Read More
โรค EEHV ในช้าง

โรค EEHV ในช้าง

Tuesday , Dec 13 2022

มาฟังการสัมภาษณ์สัตวแพทย์โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

Read More

Contact Us

Address

Socials

To Top