Loading...

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับช้างเอเชีย

ตั๋วรูปพรรณช้าง

รู้หรือไม่ ช้างบ้านหรือช้างเลี้ยงจะต้องมีบัตรประจำตัวคล้ายบัตรประชาชน

ช้างบ้านหรือช้างเลี้ยงจะต้องมีบัตรประจำตัวคล้ายบัตรประชาชน นั่นคือ ตั๋วรูปพรรณช้าง ( ส.พ.5) เพื่อระบุว่าช้างเชือกนั้นเป็นช้างบ้าน มีเจ้าของ และต้องมีการฝังไมโครชิพเพื่อระบุตัวตนของช้างเชือกนั้นๆค่ะ

ในอดีตตามที่ระบุใน พรบ.สัตว์พาหนะ ปี 2482 ลูกช้างจะต้องรอให้อายุครบ 8 ปีก่อนถึงจะออกตั๋วรูปพรรณให้ได้ แต่ว่าในปัจจุบันสามารถขอยื่นออกตั๋วได้เลยค่ะ หรือแจ้งเกิดไว้แล้วถือบัญชีสัตว์ประจำคอก (ส.พ.18) ไว้ก่อนก็ได้ค่ะ

ข้อมูลหลักๆในตั๋วรูปพรรณช้างจะมีดังนี้ค่ะ
1.ชื่อช้าง เพศ
2.เลขประจำตัวช้าง
3.หมายเลขไมโครชิพ
4.ระบุมีงา/ไม่มีงา
5.ชื่อเจ้าของช้าง
6.ที่อยู่ปัจจุบันของช้าง
7.นิติกรรม (ระบุการซื้อขาย หรือมอบเป็นมรดก)

ตั๋วรูปพรรณฉบับปัจจุบันจะเป็นสมุดคล้ายทะเบียนบ้านค่ะ เพื่อให้สามารุระบุข้อมูลของช้างได้มากขึ้นต่างจากตั๋วในอดีตที่เป็นกระดาษเพียงแผ่นเดียวซึ่งง่ายต่อการชำรุดและสูญหาย

หน่วยงานที่ดูแลการออกตั๋วรูปพรรณช้างคือกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง นั่นก็คือที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่ช้างอาศัยอยู่ค่ะ

ส่วนของการฝังไมโครชิพและออกใบรับรองให้จะเป็นหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ค่ะ

วันนี้เราเอาตัวอย่างของตั๋วรูปพรรณช้างลักษณะต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ ซึ่งตั๋วรูปพรรณนี้เจ้าของช้างจะเป็นผู้ถือครอบครองไว้ค่ะ ซึ่งช้าง 1 เชือก สามารถระบุชื่อเจ้าของได้หลายคนค่ะ เช่นเป็นช้างมรดก หรือช้างของครอบครัว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Thai Elephant Alliance สมาคมสหพันธ์ช้างไทย

ติดต่อ Thai Elephant Alliance สมาคมสหพันธ์ช้างไทย

ที่อยู่

  • 315 หมู่ 7 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
  • 085-658-8464
  • 063-594-6366
  • thaielephantalliance@gmail.com

Socials

To Top